SPECIFIKATION TIL OPBYGNING AF TRANSFORMERSTATIONER I KONSTANTS LEVERINGSOMRÅDE

ETABLERING AF TRANSFORMERSTATION

Denne side er udfærdiget til brug for bygherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører samt elinstallatører i forsyningsområdet for KONSTANT.

I forbindelse med projektering og udførsel af transformerstationen i rum, der stilles til rådighed, bruges specifikationer og vejledninger i vores dokument "KSB-N-015.20 Etablering af transformerstation" som I kan finde her.

Ved indretning af transformerstationer skal specifikationen følges i den udstrækning, det er muligt.

Alle afvigelser fra specifikationen skal godkendes af KONSTANT.

Det må forventes, at dokumentet revideres årligt.

Det er bygherres ansvar, at der projekteres efter den seneste version.