SPECIFIKATION TIL OPBYGNING AF TRANSFORMERSTATIONER I KONSTANTS LEVERINGSOMRÅDE

ETABLERING AF TRANSFORMERSTATION

Denne side er udfærdiget til brug for bygherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører samt elinstallatører i forsyningsområdet for KONSTANT.

I forbindelse med projektering og udførsel af transformerstationen i rum, der stilles til rådighed, bruges specifikationer og vejledninger i vores dokument "KSB-N-015.20 Information om generelle krav for transformerstationer og stikledninger".

Det må forventes, at dokumentet revideres årligt. Det er bygherres ansvar, at der projekteres efter den seneste version.

Ved indretning af transformerstationer skal nedenstående betingelser følges i den udstrækning, det er muligt.

Alle afvigelser fra specifikationen skal godkendes af KONSTANT.

 

STANDARDBETINGELSER VED PLACERING AF NY TRANSFORMERSTATION OG -KIOSK

KONSTANT har en række krav ifm. etablering af ny transformerstation og -kiosk:

 • Ny station placeres vederlagsfrit på areal, som stilles til rådighed af ejer/bygherre.
 • Bygherre lader KONSTANT tinglyse transformerstation og tilhørende kabelnet med fravigelse af gæsteprincippet. KONSTANT betaler denne tinglysning.
 • Området, hvor transformerstation placeres, skal være ryddet for belægningssten m.v. og planeret.
 • Områder, hvor transformerstationen placeres, skal være vandret.
 • Arealet rundt om transformerkiosken skal udføres med et fald på 20‰ pr. meter til alle 4 sider, så vandet ledes væk fra transformerkiosken.
 • Ved integrering i skrænt eller lignende skal bygherre etablere en stensætning mellem transformerkiosken og skrænten.
 • Ved integrering i skrænt skal arealet rundt om udføres med et fald på 20‰ pr. meter, så vandet kan ledes bort fra transformerkiosken på mindst en side.
 • Der skal være kørefast adgangsvej til ny transformerstation under og efter etablering.
 • Lastbil med kran skal kunne køre uhindret til transformerstationen. Der skal forefindes en kørevej, som er minimum 4000 mm bred og med en frihøjde på 8000 mm, og som er i stand til at modstå en totalvægt på 40 ton. Der skal minimum være 20 meter lige vej ved stationen. Der skal være mulighed for at placere støtteben for lastbil på 6 meter fra vejmidte.
 • Transformerstationen kan max. placeres med en afstand fra vejmidte til midt transformer på 6. meter.
 • Der skal friholdes et areal på 2 meter foran hver dør og minimum 0,5 meter ved side uden dør.
 • Transformerkiosken/kompaktstationen skal placeres således, at der er ringe sandsynlighed for, at den bliver beskadiget af vejkørende trafik.
 • Området (privatareal), hvor kabelanlæg placeres, skal være ryddet for belægningssten m.v.
 • Rådgiver/Bygherre sørger for afsætning af stationsareal, kabeltracé samt endelig terrænhøjde.
 • Rådgiver/Bygherre terrænregulerer til færdig kote inden opstart.
 • Rådgiver/Bygherre indhenter tilladelser fra diverse myndigheder (f.eks. brandmyndigheder og Aarhus Kommune) i forbindelse med placering af ny transformerstation.

Husk, at alle afvigelser fra specifikationen skal godkendes af KONSTANT.

Har du/I spørgsmål til ovnnævnte, står vi til gerne til rådighed for yderligere oplysninger.