VIGTIG INFORMATION TIL ELINSTALLATØRER

ENGROSMODEL – NYE REGLER PÅ ELMARKEDET

Den 1. april 2016 sker der, i forbindelse med den såkaldte Engrosmodel, store ændringer på det danske elmarked. Ændringerne betyder bl.a., at kunden efter den 1. april modtager én samlet regning fra sin elleverandør, der også vil opkræve betaling på vegne af KONSTANT. 

Ny praksis for målerudlevering
Pga. de nye regler ændres samtidig praksis omkring målerudlevering, da KONSTANT fremover ikke må tilslutte et målepunkt, uden at elkunden har indgået en aftale med en elleverandør.

  • Måler kan ikke udleveres, før elkunden har valgt elleverandør.
  • Det er ikke muligt for KONSTANT at behandle tilmeldinger via installationsblanketten i perioden den 23. marts til 4. april, hvor elmarkedet er lukket.

Fremover vil KONSTANT derfor, samtidig med anvisning af tilslutningspunkt over for elinstallatøren, sende information til elkunden om aftagenummer samt, at målepunktet ikke kan tilsluttes, før elkunden har valgt en elleverandør.

Det er vigtigt, at elinstallatøren gør elkunden opmærksom på dette, og at tilmeldinger laves i god tid, da KONSTANT minimum skal bruge 4-5 dage fra tilmelding til spændingstilslutning. Det gælder også for midlertidige og byggestrømsinstallationer.

I ovennævnte tages ikke højde for, at KONSTANT kan have mange tilmeldinger og derfor har en behandlingstid på yderligere et par dage. Desuden antages det, at kunde og elleverandør agerer uden forsinkelse.   

Tilslutningsbidrag for tilslutning af nye målepunkter til elnettet eller udvidelse af eksisterende effektbehov bliver fortsat opkrævet direkte af KONSTANT.

Få yderligere information om ændringerne i forbindelse med Engrosmodellen

NRGi Net har skiftet navn til KONSTANT, men er stadig en del af NRGi-koncernen.