TIL GAVN FOR DIG OG MILJØET - SAMT OS VED KONSTANT

DEN SMARTE ELMÅLER

Med den intelligente elmåler er det først og fremmest miljøet, som er den store vinder. For på sigt giver den mulighed for en række energibesparende tiltag.

Herunder blandt andet mulighed for at styre husholdningens elforbrug på en helt ny måde. Måleren sender nemlig løbende oplysninger omkring elforbruget til en central server, der giver dig mulighed for at følge dagens elforbrug via eloverblik.dk.

Derved vil du altid kunne se, hvor meget el der bruges i løbet af dagen, og således afpasse dit forbrug på forskellige måder.

Den intelligente elmåler hjælper dig som elforbruger med at blive klogere på, hvordan dit elforbrug er sammensat, og giver dig det overblik, der er nødvendigt for, at du selv kan gøre en forskel for at sænke dit elforbrug.

KONSTANTs mission med måleren er bl.a. at den på sigt vil være med til at skabe en vigtig adfærdsændring blandt elforbrugerne. En ændring til en mere intelligent måde at bruge vores ressourcer på.

Den intelligente elmåler giver os internt i KONSTANT en masse fordele. Ud fra de mange data vi får fra måleren, kan vi optimere vores arbejdsgange og den måde vi udbygger og vedligeholder vores elnet, reducere tab i elnettet, drive elnettet mere effektivt, finde fejl hurtigere m.v.

INTELLIGENT EL

SÅDAN VIRKER DEN INTELLIGENTE ELMÅLER

Elmåleren kommunikerer via elnettet til nærmeste transformatorstation, hvor måleresultaterne gemmes midlertidigt i en ”koncentrator”. Herfra sendes informationerne videre til KONSTANTs servere. Kommunikationen er krypteret og foregår derudover i ”lukkede” systemer, så det kun er dig og KONSTANT, som har adgang til dine data.

Den nye måler giver dig mulighed for løbende at følgende med i dit forbrug.

KONSTANT bruger informationerne til at sikre at elforsyningsnettet er ”up to date”, således vi er sikre på, at elnettet ikke er overbelastet, og at tabene i nettet bliver så små som muligt, alt sammen for at reducere det samlede CO2-udslip og herigennem at sikre dig en stabil og billig elforsyning.

Elmålere fra KONSTANT kan være mærket med ”NRGi Net” eller ”KONSTANT". 

Målernummer bruges ved kontakt til KONSTANT på tlf. 7222 6500.

Sikkerheden er i top
Informationerne fra den nye elmåler lagres i en central og sikker server.

Der tages dobbelt back-up af serveren, således alle data er sikret, hvis serveren mod forventning skulle lide nedbrud.

Elmåleren er udviklet således, at den løbende bliver opdateret med den nyeste software, hvilket sikrer en bedre kommunikation og sikkerhed imellem server og den intelligente elmåler.

Elmålere fra KONSTANT er lydløse
Skulle der alligevel forekomme biplyde, så tjek husets røgmelder.

SKIFT MELLEM VISNINGER AF KWH OG KW

Den intelligente elmålers display har flere forskellige visninger.

Du kan trykke på knappen til venstre for målerdisplayet og dermed skifte mellem visninger af KWh og KW.

Målerens display opsættes til som standard at vise total-elforbruget kWh (som bilens kilometertæller), og ved tryk på displayets knap kan man skifte til at vise øjebliksforbruget (som bilens speedometer).

Display visning skifter ved tryk eller skifter af sig selv.

Målerne har nogle forskelle i, hvorvidt visningen skifter af sig selv eller kun skifter ved tryk på knappen:

Målere med type 83331 (installeret i Horsens-området)
Disse målere viser total elforbruget (kWh), og ved tryk på knappen viser måleren aktuel belastning kW (med 2 decimaler).

Målerens visning fastholdes og ”hopper først tilbage” til total-tælleværket ved tryk på knappen igen.

Målere med type 83332
Disse målere viser total-elforbruget (kWh) og ved tryk på knappen viser måleren aktuel belastning kW (med 2 decimaler).

Målerens visning vil efter 30 sekunder hoppe tilbage til total-tælleværket.

Målere med type 83334
Disse målere viser total-elforbruget (kWh), og ved tryk på knappen viser måleren aktuel belastning kW (med 2 decimaler).

Målerens visning vil efter 30 sekunder hoppe tilbage til total-tælleværket.

Vejledning: Visning af historiske registeraflæsninger (lastprofilsvisninger)

Den intelligente elmåler - 83331 og 83332 - KONSTANT

VISNINGER

TYPE 83331 OG 83332

Den intelligente elmåler - 83334 - KONSTANT

VISNINGER

TYPE 83334

DEN INTELLIGENTE ELMÅLER OVERHOLDER DE EUROPÆISKE STANDARDER

EUROPÆISKE STANDARDER

Den intelligente elmåler, som KONSTANT har opsat hos alle kunder, kommunikerer via Powerline, som betyder, at der overlejres et svagt kommunikationssignal oven på forsyningsspændingen, som muliggør en stabil datahjemhentning til KONSTANT. Målerne overholder naturligvis alle gældende standarder, direktiver, forskrifter m.m. for området.

Selv om måleren overholder alle de aktuelle europæiske standarder, også for kommunikationen, sker det i enkelte tilfælde, at visse touch lamper tænder utilsigtet, når måleren kommunikerer. Andre elektriske apparater kan også forårsage dette.

Årsagen til at dette kan ske er, at den europæiske standard, der beskriver i hvilket elektrisk miljø, lamperne kan installeres, ikke tager hensyn til målerens kommunikationsstandard.

KONSTANTs målere overholder som nævnt alle internationale krav og forskrifter, men KONSTANT hjælper gerne med at finde løsninger på problemet.

Kunder, der oplever problemer med touch-lamper som følge af den nye elmåler, er derfor meget velkomne til at kontakte KONSTANT på tlf. 7929 2620

Der er nu på europæisk plan taget initiativer til at modificere standarderne, så konstruktionsstandarderne for touch-lamperne tager højde for, at de ikke påvirkes af målerens kommunikation.