ÆNDRING AF NULLINGS-TILLADELSER I AARHUS

KONSTANT udfører løbende renovering af 0,4kV-nettet i Aarhus. Det betyder, at gamle oliekabler udskiftes til nye kabler med plastkappe, og hermed ændres den elektriske overgangsmodstand til jord. KONSTANT har i den forbindelse vurderet risikoen ved at give nullings-tilladelse fra kabelskabe, og det vil derfor ikke længere være muligt at få tilladelse til nulling i kabelskabe i Aarhus.

Ovenstående er gældende for alle nye stikledninger, som etableres fra kabelskabe. Eksisterende kunder, som allerede har en nullings-tilladelse, vil ikke blive berørt, med mindre stikledningen skal udskiftes.

Fremadrettet kan nullings-tilladelse kun gives i henhold til Stærkstrømbekendtgørelse afsnit 6 stk. 312.2.1 (Bekendtgørelse, BEK nr. 12502):

  • Hvor installationen forsynes fra egen transformerstation
  • Hvor stikledningen udgår direkte fra transformerstation og er udført som kabel
  • Hvor nulling allerede er anvendt i installation
  • Hvor KONSTANT har givet en særlig tilladelse

Anmodning om nullings-tilladelse, skal ske skriftligt til KONSTANT.