DET BETALER SIG

ENERGIPROJEKTER

Energiforbruget og dets påvirkning på økonomien er et vigtigt område for alle typer af virksomheder og butikker. Effekten af energioptimeringer kan ses direkte på bundlinjen og i det grønne regnskab.

Der findes mange muligheder for at energiforbedre og dermed opnå store energibesparelser. Det kan dog nogen gange være svært at se potentialet. For hvor er det lige, at man finder inspirationen til mulige projekter? Og hvor er de bedste besparelser?

Det kan der være forskellige svar på. For nogen giver det mest mening at udskifte eller tætne vinduer, porte og døre eller forbedre isoleringen af bygningen. For andre ligger det største udbytte i at fokusere på belysning eller genvinding af varme fra produktionsanlæg.

Og så er der hele adfærdsområdet, hvor små justeringer i vaner og procedurer kan give store besparelser.

I mange tilfælde vil det give rigtig god mening at søge sparring hos en rådgiver, der kan hjælpe med at identificere energibesparelserne og optimere implementeringen af de forskellige projekter. En rådgiver kan være med til at sikre, at I får det bedste udbytte af investeringen.

Det er altid godt at have dannet sig sit eget et indtryk af mulighederne, inden man sparrer med eksterne partnere. Vi har derfor samlet nogle gode råd, som gerne skulle hjælpe dig videre i processen.

ENERGISPAREINDSATSEN