NRGi Net A/S - Energibesparelser - På forkant med grøn omstilling

TILSKUD FRA NRGi NET A/S

SYDDJURS KOMMUNE ER PÅ FORKANT MED GRØN OMSTILLING

Med fremlæggelsen af den længe ventede klimaplan er der kommet fornyet fokus på energibesparelser og på en generel grøn omstilling i Danmark. Med besparelser svarende til 300 husstandes energiforbrug er Syddjurs Kommune en af dem, der allerede har foretaget den grønne omstilling og prioriterer energibesparelser højt.

Fokus på energibesparelser
Syddjurs Kommune sparer årligt omkring 1.350.000 kWh på deres energiforbrug som et resultat af en række energibesparende tiltag. Besparelserne svarer til godt 300 husstandes årlige elforbrug. Kommunen prioriterer energibesparelser højt og har med en gennemarbejdet energispareplan skabt flotte resultater.

Som en del af kommunens energiplan, der indebærer at reducere forbruget af el, vand- og varmeforbrugsenheder med 2 % om året frem til 2025, er en række projekter blevet realiseret med hjælp fra NRGi Net A/S’ tilskudsordning.

REDUKTION AF ENERGIFORBRUG

BELYSNING, SOLCELLER OG VARMEPUMPER

Ved hjælp af NRGi Net A/S’ tilskudsordning til energiforbedringer har Syddjurs Kommune gennemført flere større energibesparende projekter.

Et projekt vedrørende renovering af gadebelysning, hvor kommunen tegnede en aftale for 2012 og igen for 2013, som samlet giver en årlig besparelse på 260.000 kWh, og et andet projekt, hvor kommunen i fremtiden vil spare på energien ved at opsætte solcelleanlæg på minimum syv skoler og rådhuset i Ebeltoft. Hver skole med solcelleanlæg kan spare ca. 20.000 kWh årlig. Kommunen har desuden installeret varmepumpe og udskiftet vinduer på en skole i oplandet.

Tilskuddet driver værket
”Tilskuddet fra NRGi har været med til at drive projekterne til udførelse, og samarbejdet og hele processen har været meget enkel, fordi NRGi har stået til rådighed om tilskudsordningen, hele vejen igennem” udtaler Jens Jørgen Nøhr Nielsen, energikonsulent i Syddjurs Kommune.

Tilskudsordningen fra KONSTANT forudsætter, at der indgås en aftale om tilskud inden et energibesparende projekts opstart, hvorefter energibesparelserne efter udførelsen opgøres og indberettes, og KONSTANT udbetaler tilskuddet.

GRØN BØLGE

SUCCES MED TILSKUDSORDNING

Interessen for tilskudsordningen til energiforbedringer er vokset, og Morten Wind Andersen, der er afdelingsleder i NRGi Energibesparelser A/S, har en stærk formodning om, at interessen vil stige yderligere i takt med det øgede fokus, der er kommet på den grønne omstilling.

”Vi har oplevet, at der er startet en form for ”grøn bølge”, og mange får øjnene op for områder, hvor de kan spare på energien og dermed opnå lavere energiudgifter.” udtaler Morten Wind Andersen.

Syddjurs Kommune har haft stor succes med tilskudsordningen. Derfor har kommunen også allerede på nuværende tidspunkt planer om at benytte tilskudsordningen igen.