NRGi Net A/S - Energibesparelser - Fremtidssikring af boligmassen

FÅ TILSKUD FRA KONSTANT

ENERGIRENOVERING FREMTIDSSIKRER BOLIGMASSEN I LANGKÆRPARKEN

Langkærparken stod for at skulle renovere boligmassen. Man ønskede ikke blot at reducere energiforbruget, men også at skabe et mere attraktivt boligområde – også i fremtiden.

Boligforeningen lavede en tilskudsaftale med NRGi Net A/S (i dag KONSTANT) om de energibesparelser, de realiserede i projektet. Aftalen betød en forbedret projektøkonomi og en reduceret tilbagebetalingstid.

FREMTIDSSIKRET BOLIGOMRÅDE

HER SKAL VÆRE RART AT BO

Langkærparken er en del af AL2bolig og er beliggende i Aarhus-bydelen Tilst. Boligområdet er bygget i perioden 1969-1971 og dækker et areal på 71.175 m2. Der bor godt 2.000 beboere i de 860 lejligheder.

Boligerne i Langkærparken var efterhånden nedslidte, utidssvarende og med et alt for højt energiforbrug. De trængte kort sagt til at blive renoveret. Samtidig ønskede man at forebygge en uheldig udvikling i området via en mere mangfoldig beboersammensætning. Disse ønsker blev kombineret i en boligsocial helhedsplan.

Der var stor opbakning fra beboere, og med støtte fra Landsbyggefonden blev helhedsplanen skudt i gang. Projektet skal fremtidssikre boligerne i forhold til miljø, energi og vedligehold.

Helhedsplan: Facader, køkken/bad og byrum
Det første spadestik sættes i starten af 2014, og man forventer, at projektet er gennemført i 2016. Projektet indeholder bl.a. klimarenovering af blokkene samt forbedring af udearealer og fællesfaciliteter. Blokkene får nye facader og faldstammer samt installeret nye køkkener og badværelser i de enkelte lejligheder.

Langkærparken bliver samtidig opdelt i tre kvarterer med hvert sit arkitektoniske udtryk. Kvarterene forbindes af en ”rambla”, og der foretages også en forskønnelse af udendørsarealerne.

Blokrenoveringen og byrumsfornyelsen skal ikke blot gøre Langkærparken til et sted, hvor beboerne føler sig hjemme, og som de passer på. Initiativerne skal være med til at fastholde eller tiltrække ressourcestærke beboere. Tiltagene giver desuden ældre beboere mulighed for at blive boende i deres lejligheder så længe som muligt.

Elforbrug ønskes reduceret med 15-20 %
Da man er midt i byggeprocessen, foreligger der endnu ikke præcise målinger af før- og efterforbrug. Men solceller dækker forbruget i fællesarealerne, og boligforeningen har en forhåbning om, at de kan reducere elforbruget med ca. 15-20 %. 

PROJEKTKONTOR OG BLOKAMBASSADØRER

BEBOERINVOLVERING OG –INFORMATION ER EN MÆRKESAG

Beboerinvolvering er ifølge formand for beboerrepræsentationen, Randi Smitsdorf, en mærkesag. Man har derfor oprettet et projektkontor og udnævnt blokambassadører. Kontoret og ambassadørerne har gjort meget for løbende at informere den enkelte beboer om processen, herunder tidsplaner for renoveringen. Man har bl.a. udsendt nyhedsbreve samt gjort stor brug af hjemmeside og sociale medier.

Boligforeningen har allerede færdiggjort den første etape. Som udgangspunkt er beboerne blevet boende i deres lejligheder under renoveringsarbejdet. Projektgruppen har lært meget – og foretaget flere ændringer - i løbet af processen. Alle er dog enige om, at man på trods af ”bøvlet” er endt med moderne, lyse og ikke mindst lune lejligheder.

BEBOERNES ADFÆRD HAR STOR BETYDNING

REDUKTION AF ENERGIFORBRUG KOMMER IKKE VIA RENOVERING ALENE

Det er Randi Smitsdorfs anbefaling, at kampagner, der informerer og opfordrer til at minimere energiforbruget ved den enkelte beboer, først introduceres efter byggeprocessen er slut. Mens den står på, har beboeren mange andre ting at tage stilling til.

Der er ingen tvivl om, at Langkærparken er godt på vej til at opfylde ønsker og versioner for helhedsplanen, og deres erfaringer kan være til inspiration og stor gavn for andre bolig- eller andelsboligforeninger.

TILSKUD FRA NRGi NET A/S

GØR PROJEKTET TIL EN ENDNU BEDRE FORRETNING

AL2bolig havde indgået aftale med NRGi Net A/S (i dag KONSTANT) om tilskud til de energibesparelser, der realiseres i projektet. Tilskuddet er med til at reducere tilbagebetalingstiden og dermed gøre energirenoveringsprojekter til en endnu bedre forretning for AL2bolig.

Det er nemt!
Det er nemt for boligforeninger eller andelsforeninger at få tilskud til deres energibesparelser. Det er dog afgørende, at tilskudsaftalen med KONSTANT er indgået, inden projektet startes op. Der må altså ikke være indgået aftale om køb/levering af energibesparende materialer, udstyr mv. eller bindende aftale om igangsætning af energispareprojektet.

Når projektet er gennemført, indsendes dokumentation for arbejdets udførelse, og tilskuddet udbetales. Ved udbetaling af tilskud overdrages tilskrivningsretten til besparelsen til KONSTANT.