NRGi Net A/S - Energibesparelser - Professionel tilgang til energi giver store besparelser

FÅ TILSKUD FRA NRGi NET A/S

PROFESSIONEL TILGANG TIL ENERGI GIVER STORE BESPARELSER

DS Smith har i mange år arbejdet professionelt med energioptimering. Tilgangen giver ikke blot virksomheden en grønnere profil. Den kan også ses direkte på bundlinjen.

Rentabilitet via energiplan
DS Smith har en mangeårig tradition for energirådgivning. I 2009-2010 gennemgik et rådgivningsfirma virksomhedens lokaliteter med henblik på at identificere potentielle besparelsesområder. Resultatet af energiscreeningen dannede baggrund for mange af virksomhedens tiltag. Og planen revideres løbende.

Det er ifølge rådgiver hos Kuben Management A/S, Frank Plith, en klar fordel at få udarbejdet en oversigt over potentielle optimeringer, idet man ikke blot får identificeret tiltagene, man kan også fastlægge den mest rentable rækkefølge af tiltagene.

SERIØSITET BETALER SIG

VEJRKOMPENSERING OG CTS

DS Smith har en meget seriøs tilgang til energioptimering. Skal der eksempelvis investeres i nyt maskinel, bliver energi-besparende løsninger tænkt ind fra starten. Ifølge Morten Arenkiel, Project Engineer hos DS Smith, kan denne tilgang ses direkte på virksomhedens bundlinje i form af reducerede udgifter til eksempelvis energi og energiafgifter.

Vejrkompensering reducerer uønsket varmetab
I 2013 besluttede DS Smith at optimere virksomhedens varmeanlæg. Projektet indeholdt bl.a. udskiftning af fyr, isolering af rør og montering af vejrkompensering. Kompenseringen sikrer, at bygningerne ikke får tilført mere energi end nødvendigt. Styringen af indetemperaturen bliver mere præcis, varmefordelingen mere hensigtsmæssig og uønsket varmetab reduceres.

CTS sikrer mindst muligt energiforbrug
Det eksisterende CTS-anlæg blev samtidigt udbygget. DS Smith kan nu mere præcist styre hallernes varmeanlæg. Den meget præcise styring sikrer en optimal varmefordeling med mindst muligt energiforbrug.

Store besparelser og reduceret tilbagebetalingstid
Med bare dette ene projekt har DS Smith opnået en årlig energibesparelse på 900 MWh. Investeringen kommer virksom-heden til gode i mange år fremover. Det detaljerede overblik og muligheden for styring af ressourceforbrug bliver vigtige værktøjer i arbejdet med at reducere energiudgifterne.

TILSKUD FRA KONSTANT

DET ER NEMT

DS Smith indgik inden projektets opstart en tilskudsaftale med NRGi Net A/S (i dag KONSTANT). Aftalen betød, at virksomheden fik et kontant tilskud udbetalt efter endt installation. Tilskuddet gjorde, at projektets tilbagebetalingstid blev forkortet og dermed endnu mere rentabel for DS Smith.

Det er nemt at indgå en tilskudsaftale med KONSTANT. Det eneste man skal være opmærksom på, er, at tilskudsaftalen skal være indgået, inden projektet startes op. Der må altså ikke være indgået aftale om køb/levering af energibesparende materialer, udstyr mv. eller bindende aftale om igangsætning af energispareprojektet.

Når projektet er gennemført, indsendes dokumentation for arbejdets udførelse, og tilskuddet udbetales. Ved udbetaling af tilskud overdrages tilskrivningsretten til besparelsen til KONSTANT.