KONSTANT Net A/S - Energibesparelser - Selvforsynende med grøn energi

FÅ TILSKUD FRA KONSTANT

CASTBERGGÅRD ER SELVFORSYNENDE MED GRØN ENERGI

Castberggård Højskole er via forskellige energioptimerende tiltag blevet selvforsynende med ”grøn energi”. Højskolen har haft besøg af en rådgiver samt modtaget tilskud til energitiltagene fra NRGi Net A/S (i dag KONSTANT). Deres tilgang giver inspiration til andre.

Begrænset CO2-aftryk
På Castberggård er de bevidste om, at det CO2-aftryk, de efterlader sig, skal være så begrænset som muligt, og de er i dag 100 % selvforsynende med "grøn energi".

INSPIRATION TIL ANDRE

MANGEÅRIG TRADITION FOR ENERGITILTAG

De har haft besøg af en energirådgiver, der kunne hjælpe med at udarbejde en plan for skolens energioptimering samt indkøb af luft til luft-varmepumper til skolens lejlighedskompleks.

I 2013 opsatte skolen et stort solcelleanlæg samt fire store luft til vand-varmepumper til erstatning for de gamle oliefyr. Varmepumperne drives af den elektricitet, der produceres af solcellepanelerne. Solcelleparken dækker hele Castberggårds årlige forbrug af strøm.

Reduktion i energiudgifterne
Der er mange fordele ved at energioptimere. Man gør noget godt for miljøet samtidig med, at man reducerer sine energiudgifter. Hvis man f.eks. udskifter sit nuværende olie- eller gasfyr med en varmepumpe, vil man typisk opleve, at energiforbruget falder til en tredjedel – eller mindre – af det nuværende forbrug.

Inspiration til andre
Skolen vil gerne inspirere andre. De har bl.a. afholdt en energikonference, hvor andre skoler kunne få konkret hjælp og vejledning til, hvordan de kunne få afdækket den optimale løsning på energiforsyningen.

En af oplægsholderne var energirådgiver Michael Mortensen, der eksempelvis kom med gode råd til opstart og gennemførsel af energiprojekter. Han fortalte desuden om tilskudsordningen fra NRGi Net A/S samt skolernes mulighed for at få tilskud til deres energiprojekter.

DET ER NEMT

TILSKUDDET DRIVER VÆRKET

Inden det seneste energiprojekt gik i gang, lavede Castberggård en aftale med NRGi Net A/S (i dag KONSTANT) om tilskud til energibesparelser. Aftalen betød, at Castberggård fik et kontant tilskud udbetalt efter endt installation. Tilskuddet gjorde, at projektets tilbagebetalingstid blev forkortet.

Tilskud fra KONSTANT
KONSTANT yder tilskud til energiforbedringer som udskiftning af gamle kedler, forbedring af klimaskærm og installation af varmepumper.

Det er nemt
Man skal dog være opmærksom på, er, at tilskudsaftalen med KONSTANT skal være indgået, inden projektet startes op. Der må altså ikke være indgået aftale om køb/levering af energibesparende materialer, udstyr mv. eller bindende aftale om igangsætning af energispareprojektet.

Når projektet er gennemført, indsendes dokumentation for arbejdets udførelse, og tilskuddet udbetales.

Ved udbetaling af tilskud overdrages tilskrivningsretten til besparelsen til KONSTANT.